Interview met Margaux Robein, psychologe en psychotherapeute gespecialiseerd in verslaving.

Alcohol is een verslaving die zonder uitzondering iedereen kan treffen. Ik ontmoet mensen die 25 jaar oud zijn en al aan alcohol verslaafd zijn, maar ook mensen van 70 jaar. Mannen en vrouwen van alle sociale achtergronden en alle opleidingsniveaus. Op zich kan niets garanderen dat u veilig bent voor deze plaag.

Het kan ook een gevolg zijn van een ouderlijke of professionele burn-out, in een koppel, een psychiatrische stoornis zoals bipolariteit, een eetstoornis, verbaal, fysiek en/of seksueel geweld (huidig of verleden), een trauma,...

In alle gevallen ontmoet ik ontroerende, gevilde mensen die gedaan hebben wat ze kunnen. Ze hebben zelfmedicatie genomen met alcohol en dachten niet dat ze zo afhankelijk zouden worden. Deze mensen hebben vaak geen grenzen, en ze willen hun verlangens onmiddellijk bevredigen. Zij kunnen ook moeilijk omgaan met hun emoties, frustraties en stress, en hebben het moeilijk om voor zichzelf op te komen en respect te krijgen. Deze mensen hebben een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. De zorg is dat alcohol een vicieuze cirkel is. Het verhoogt stress, depressie, sociaal isolement, gevoelens van schaamte en versterkt daardoor het negatieve zelfbeeld van de persoon.

Wanneer begint het?

1

Het is voor patiënten vaak moeilijk om een precieze datum aan te geven waarop het problematisch gebruik begon. Ze beginnen allemaal "normaal", op een feestelijke manier. Op dit punt heeft de geest al een functie voor het product gevonden. De persoon drinkt om zich te ontdoen van stress, frustraties, om te stoppen met luisteren naar een denigrerende echtgenoot, om een adempauze te nemen na een weinig bevredigende job, om minder verlegen te zijn,...

Dan komt er een dag dat het lichaam er verslaafd aan is. Zelfs als ze al in een staat van overmatige consumptie verkeerden, is het alsof het hen overviel. Het lichaam begint te beven, er treedt zweet op, soms angst, slapeloosheid en het verlangen om te drinken, ongeacht het uur van de dag of de nacht. Inderdaad, alcohol is verraderlijk en lichaam en geest ervaren een verslaving die de persoon ertoe aanzet meer en sneller te consumeren. Dit wordt nog versterkt door de voordelen op korte termijn. De persoon voelt zich zelfverzekerder, extroverter, vrolijker, maar dit duurt niet lang...

De gevolgen?

Negatieve gevolgen nemen in intensiteit en frequentie toe met de tijd. Integendeel, de positieve gevolgen nemen af. In het begin voel je je euforisch (minder depressief), minder gestrest, minder verlegen en zelfs kalmer. Het stelt je in staat te ontspannen en beter te slapen. Met de tijd en gewenning komen katers, vergeetachtigheid, echtelijke en familiale conflicten. Beetje bij beetje verslechtert de fysieke en psychische toestand. Dan komen agressie, botsingen in de auto, isolement en het staken van vrijetijdsactiviteiten, en het afstand nemen van de mensen om je heen die genoeg hebben van je toestand.

Tenslotte zijn er bij alcoholverslaving juridische problemen, schulden (consumptie komt op de eerste plaats), baanverlies en veel geweld (verbaal, lichamelijk).

Wat de gezondheid betreft, is er een bewezen verband tussen alcohol en 8 kankers, vanaf één glas per dag: mond, strottenhoofd, keelholte, slokdarm, lever, dikke darm, rectum en borst. Alcohol verhoogt ook het risico op hart- en vaatziekten en cirrose. Het kan ook verantwoordelijk zijn voor cognitieve stoornissen: aantasting van geheugen, planning, aandacht en besluitvorming. Bovendien, zelfs als alcohol u helpt in slaap te vallen, tast het in hogere doses de kwaliteit van de slaap aan en kan het slapeloosheid veroorzaken. Wat de geestelijke gezondheid betreft, maken mensen die vaak al angstig en depressief zijn hun problemen alleen maar erger door te drinken; het is een echte vicieuze cirkel.

Waarom drinken we?

Er is niet één oorzaak voor drinken. Vaak is het een opeenstapeling van moeilijkheden op verschillende terreinen van het leven.

Hoe zit het met vrouwen?

Alcohol bij vrouwen is meer verborgen omdat het meer beschamend is. Daardoor voelen zij zich nog schuldiger, wat hun depressie en dus hun consumptie versterkt. Ze beginnen vaak te drinken als hun dag voorbij is. Maar ook voor hen is er het fenomeen verslaving. Ze zullen daarom de hoeveelheden verhogen en eerder beginnen, waardoor...

Hoe zit het met de maatschappij?

De maatschappij dwingt ons om steeds jonger te consumeren: fles met een mooi design, een mengsel om de alcohol beter te laten smaken. Bij jongeren doen zich verschijnselen van "binge drinking" voor, waarbij zij in korte tijd grote hoeveelheden drinken. Vaak beginnen jongeren ook direct met sterke alcohol, die, zelfs gemengd, veel schade aanricht. Net als bij sigaretten treden de echt negatieve effecten pas op de lange termijn op, zodat we ons er in deze maatschappij, waarin we meer van dag tot dag leven, niet echt druk om maken. Bovendien is het een zeer sociaal verschijnsel en bij alle gebeurtenissen (huwelijk, geboorte, promotie,...) wordt men als "abnormaal" beschouwd wanneer men niet drinkt.

Alcohol en opsluiting

De opsluiting was misschien goed voor jongeren en mannen, die vooral sociaal dronken (in cafés, bars, enz.). Anderzijds hebben de stress in verband met dit klimaat van onzekerheid en het risico van besmetting, de gezinsstress in verband met de voortdurende aanwezigheid van kinderen en het feit dat thuis moet worden gewerkt, het alcoholgebruik thuis doen toenemen. Vooral bij vrouwen.

Enig advies?

Schaam je niet. Zoek zo snel mogelijk hulp wanneer alcohol de overhand neemt, wanneer je gelegenheden creëert om te drinken, wanneer je uitkijkt naar een bepaalde gebeurtenis om te drinken en wanneer je je omringt met mensen die veel drinken. Als u de bovenstaande normen overschrijdt en problemen begint te krijgen (u kunt de frequentie of de hoeveelheid van de consumptie niet verminderen en begint de controle te verliezen), zoek dan hulp. De mensen om u heen begrijpen misschien niet welke moeilijkheden u ondervindt en zullen geneigd zijn het probleem te minimaliseren door te zeggen dat het niet zo ernstig is of, als zij gevolgen hebben van uw overmatig gebruik, zullen zij niet weten wie zij moeten doen of hoe zij u kunnen helpen.

Margaux Robein
Psychologe en psychotherapeute gespecialiseerd in verslaving

Online raadplegingen mogelijk via Websie.co

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.