Meer dan een jaar na het begin van de COVID-crisis kunnen we al enkele conclusies trekken over de psychologische gevolgen voor de bevolking. Hoewel de verspreiding van het virus een zeer angstwekkend klimaat heeft geschapen, kan het onvermogen om uit te gaan als een opluchting worden ervaren door mensen die aan sociale angst lijden. Deze mensen zullen echter waarschijnlijk veel tegenwerking ondervinden wanneer de situatie weer normaal is.

COVID 19 en de invloed ervan op de geestelijke gezondheid

De opsluiting heeft een blijvende en aanzienlijke invloed op ons leven gehad. We hebben grote gezondheids- en psychologische problemen zien opduiken. Het isolement dat daarvan het gevolg is, heeft een deel van de bevolking in grote ontreddering gebracht.

Omgekeerd heeft deze opgelegde opsluiting - althans op korte termijn - een positief effect gehad op veel mensen die aan sociale angst leden. Plotseling hebben zij zich kunnen onttrekken aan tal van situaties die voor hen moeilijk, zelfs ondraaglijk waren.

Wat is sociale angst?

Sociale angst uit zich vooral door de intense angst om geconfronteerd te worden met de blik van anderen en hun reacties. De meeste alledaagse situaties waarbij contact met anderen een rol speelt, zijn daarom moeilijk te beheersen en veroorzaken stress: spreekbeurten, groepswerk, vergaderingen, enz. Al deze gebeurtenissen, die door de meeste mensen als onschuldig worden beschouwd, worden door de angstige persoon als uitputtend en bedreigend ervaren. Zij moeten zich dan behoorlijk inspannen om een houding aan te nemen die zij gepast vinden.

Veel mensen met sociale angst zijn zich nauwelijks bewust van hun stoornis. Ze zien zichzelf gewoon als verlegen of introvert. Voor sommige patiënten wordt het echter onmogelijk om het huis te verlaten.

Invloed van opsluiting op sociale angst

Terwijl velen de opsluiting als een moeilijk te beheersen periode van isolement ervoeren, waardeerden mensen met sociale angst deze onderbreking van verplichtingen en beperkte sociale interactie.

Deze periode van opsluiting stelde veel van deze patiënten dan ook in staat serener te leven en zich meer op hun gemak te voelen in hun dagelijks leven. Hoewel deze opsluiting voor hen heilzaam kan lijken, kan de terugkeer naar het "normale" en de daarmee gepaard gaande sociale confrontatie ingewikkeld zijn. Net als bij lichaamsbeweging geldt: hoe minder je traint, hoe minder energie je hebt om te trainen. Hoe minder je naar buiten gaat en de wereld tegemoet treedt, hoe minder kracht je voelt om ooit nog naar buiten te gaan.

Terug naar een nieuw normaal, en dan wat?

Volgens psychologe Ludivine Chappaz: "Sommige mensen hebben troost gevonden in de opsluiting: zij die in hun dagelijks leven gewoonlijk met angstwekkende situaties worden geconfronteerd. Het is een ontwijkingsstrategie voor deze mensen. Het is echter bekend dat vermijding de angst vergroot. Zodra de deconfinement is aangekondigd, hebben deze mensen misschien niet meer de middelen om ingewikkelde situaties die vroeger min of meer onder controle waren, opnieuw aan te pakken".

Een geleidelijke hervatting van sociale interacties en verplichtingen zal onvermijdelijk zijn. Als dit je ongerust maakt, aarzel dan niet om nu professionele hulp te zoeken. Een professional kan u helpen de nodige middelen te verzamelen om deze nieuwe periode rustig tegemoet te treden en u in staat stellen grondig te werken aan de oorzaken van uw angst en de beste manieren om die te verlichten.

Als u professionele hulp wilt om door deze tijd heen te komen, kan Websie u helpen de juiste psycholoog te vinden voor online consulten. Ga voor meer informatie naar Websie.co

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.