1

De vraag van de Belgen naar geestelijke gezondheidszorg is nog nooit zo groot geweest...

Naast de punctuele gevolgen van de gezondheidscrisis op de geestelijke gezondheid van de Belgen, is er een structurele tendens. Het wordt gesymboliseerd door een statistiek: sinds 2015 geeft België meer geld uit aan uitkeringen in verband met langdurige ziekten (depressie, burn-outs, ...) dan aan werkloosheidsuitkeringen. De trend is de afgelopen 6 jaar alleen maar verslechterd en zal met de pandemie waarschijnlijk niet verbeteren. Volgens een recente enquête van het HR Tempo team zeggen werknemers minder gelukkig te zijn dan een jaar geleden. Ze hebben minder zin en plezier in het werk. Bovendien zijn twee keer zoveel van hen op zoek naar een nieuwe baan dan 12 maanden geleden.

...maar deze vraag gaat niet samen met een overvloedig aanbod van zorg

Om deze golf van lijden het hoofd te bieden, is er een oplossing: een professional raadplegen. Psychologen kunnen hun patiënten helpen om hun malaise te externaliseren. Om een stap terug te doen en in zichzelf de wapens te vinden om hun moeilijkheden op te lossen en te begrijpen.

In de afgelopen decennia heeft België veel psychologen opgeleid. In België zijn er in feite 15.000 geregistreerde psychologen. Als elke tweede Belgische volwassene zou beslissen om een psycholoog te raadplegen, zou elke volwassene theoretisch 8 uur therapie per jaar kunnen krijgen.

Waarom kiezen veel Belgen er dan niet voor om een deskundige te raadplegen, ondanks de beschikbaarheid van bekwaam personeel? In zuiver economische termen is de Belgische gezondheidszorg een inefficiënte markt waar een grote vraag geen overvloedig aanbod kan vinden.

De redenen voor dit emotionele en budgettaire fiasco

Is het een financiële kwestie? Waarschijnlijk niet. De meeste ziekenfondsen vergoeden een deel van de kosten van een consult bij een erkende psycholoog (tot 250 euro per jaar).

De eerste belemmering is het gebrek aan diagnose, trots en een slecht begrip van het werk van psychologen. Veel patiënten beseffen niet dat bepaalde fysiologische complicaties (slaapstoornissen, migraine, onverklaarbare lichamelijke pijn, enz.) verband houden met psychische malaise. Voor velen is het raadplegen van een psycholoog intimiderend en wordt het nog te vaak beschouwd als een teken van zwakte. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, blijft een psycholoog niet passief tijdens het consult, maar interageert met zijn patiënt en geeft hem concrete oefeningen om zijn eigen oplossingen te vinden voor een vrediger leven.

Het tweede obstakel is het vinden van de juiste psycholoog met de juiste aanpak en deskundigheid. Het kan voor velen moeizaam en ontmoedigend zijn.

Tenslotte kunnen ook operationele beperkingen (reistijd, parkeergelegenheid, enz.) sommige mensen ervan weerhouden een beroep te doen op de diensten van een professionele psycholoog.

Als onze samenleving de psychische nood van de Belgen en de vele negatieve gevolgen die ermee gepaard gaan (absenteïsme, depressie, burn-out, verlies van zin, ontslag, enz.) wil beperken, is het tijd dat alle actoren in de geestelijke gezondheidszorg (inclusief de werkgevers) de handen in elkaar slaan. Oplossingen vinden voor deze belemmeringen en de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg zo vlot mogelijk laten verlopen

Websie wil de barrières voor toegang tot emotionele steun wegnemen

Geconfronteerd met deze verschillende beperkingen, past Websie zich aan en helpt internetgebruikers om online een psycholoog te vinden:

  1. Gebrek aan diagnose. Door middel van een grote productie van inhoud die via zijn blog en YouTube-kanaal wordt gedeeld, wil Websie de psychologische barrières uit de weg ruimen die patiënten ervan weerhouden de eerste stap naar een consult te zetten.
  2. Hulp bij het vinden van de juiste psycholoog voor de behoeften van de patiënt. Door een 3-stappen aanpak:
    1. Verduidelijking van de behoefte in een anonieme en veilige discussie. De patiënt beantwoordt een paar vragen over zijn of haar redenen om hulp te zoeken,
    2. Aanstelling van de psycholoog en hem lerenkennen. Gebaseerd op de antwoorden, stelt Websie een psycholoog voor die gespecialiseerd is in de behoeften van de patiënt. Psycholoog en patiënt kunnen dan een chatroom binnengaan waar ze elkaars vragen kunnen beantwoorden om elkaar gerust te stellen en eventueel een eerste afspraak te plannen. 
    3. Raadpleging
  3. Organisatorische beperkingen. Websie maakt de organisatie van onlineconsultaties mogelijk. Dit maakt een grotere eenvoud en organisatorische flexibiliteit mogelijk met inachtneming van de strengste gezondheidsvoorschriften. De online raadpleging biedt ook een vereenvoudigde toegang tot psychologen die gespecialiseerd zijn in de behoeften van de patiënt. Waar ze zich ook bevinden.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.