Privacybeleid

A. Inleiding

 1. De privacy van onze websitebezoekers is erg belangrijk voor ons, en wij doen er alles aan om die te beschermen. In dit beleid wordt beschreven wat wij met uw persoonlijke informatie doen.
 2. Als u bij uw eerste bezoek aan onze website instemt met ons gebruik van cookies in overeenstemming met dit beleid, mogen wij cookies gebruiken telkens wanneer u onze site bezoekt.

B. Verzamelen van persoonlijke informatie

De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 1. Informatie over uw computer, met inbegrip van uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, en besturingssysteem;
 2. Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, met inbegrip van de verwijzende bron, de duur van het bezoek, de bekeken pagina's en de navigatiepaden op de website;
 3. Informatie zoals uw e-mailadres, dat u aan ons verstrekt wanneer u zich voor de site registreert;
 4. Informatie die u invoert wanneer u een profiel op onze website aanmaakt, zoals uw naam, profielfoto, geslacht, geboortedatum, relatiestatus, interesses en hobby's, opleidingsachtergrond en arbeidsverleden;
 5. Informatie zoals uw naam en e-mailadres, die u invoert om u te abonneren op onze e-mails en/of nieuwsbrieven;
 6. Informatie die u invoert wanneer u gebruik maakt van de diensten op onze website;
 7. Informatie die wordt gegenereerd door het gebruik van onze site, met inbegrip van wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u de site gebruikt;
 8. Informatie over de aankopen die u doet, diensten die u gebruikt of transacties die u verricht op onze site, met inbegrip van uw voornaam, adres en e-mailadres;
 9. Informatie die u op onze website plaatst met de bedoeling deze op het internet te publiceren, met inbegrip van uw gebruikersnaam, profielfoto's en de inhoud van uw berichten;
 10. Informatie in mededelingen die u ons per e-mail of via onze website toezendt, met inbegrip van hun inhoud en metagegevens;
 11. Alle andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Websie verbindt zich ertoe de hierboven opgesomde informatie niet openbaar te maken.
De inhoud van de gesprekken met uw psycholoog vallen onder het beroepsgeheim. Websie heeft geen toegang tot deze informatie.

C. Gebruik van uw persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de desbetreffende pagina's van de site worden beschreven. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om:

 1. Het beheer van onze website en ons bedrijf;
 2. Onze website voor u personaliseren;
 3. Om u in staat te stellen gebruik te maken van de diensten die op onze website worden aangeboden;
 4. Om u de diensten te leveren die u op onze site hebt gekocht;
 5. U afschriften, facturen en betalingsherinneringen sturen, en uw betalingen innen;
 6. Om u niet-marketingberichten te sturen;
 7. u e-mailberichten te sturen waarom u uitdrukkelijk hebt verzocht;
 8. Om u onze nieuwsbrief per e-mail te sturen, indien u daarom heeft verzocht (u kunt ons op elk moment laten weten dat u onze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen);
 9. Om u marketingberichten over ons bedrijf te sturen;
 10. Verzoeken en klachten over uw website die door of over u worden ingediend te behandelen;
 11. Om de veiligheid van onze website te handhaven en fraude te voorkomen;
 12. Om de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze website te controleren (met inbegrip van het controleren van privéberichten die via de privéberichtendienst van onze website worden verzonden);

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor hun direct marketing, of die van andere derden.

D. Openbaarmaking van uw persoonlijke informatie

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze werknemers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken:

 1. Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 2. In het kader van lopende of toekomstige gerechtelijke procedures;
 3. Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen voor fraudepreventie en kredietrisicovermindering);
 4. Aan iedere persoon van wie wij redelijkerwijs aannemen dat hij of zij partij is bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit voor de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie, indien, naar onze mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit waarschijnlijk de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie zou eisen.

Tenzij anders bepaald in dit beleid, zullen wij uw persoonlijke informatie niet delen met derden.

E. Internationale gegevensoverdracht

 1. De door ons verzamelde informatie kan worden opgeslagen, maar zal niet worden doorgegeven aan andere landen waar wij actief zijn.

F. Bewaring van uw persoonlijke informatie

 1. Dit deel F beschrijft ons beleid en onze procedures inzake gegevensbewaring, die ons moeten helpen te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen inzake het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.
 2. Persoonsgegevens die wij voor een bepaald doel verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doelen.
 3. Niettegenstaande de overige bepalingen van dit deel F, zullen wij gegevensbestanden bewaren (met inbegrip van elektronische bestanden) die persoonsgegevens bevatten:
  1. Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
  2. Indien wij van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of potentiële juridische procedures; en
  3. Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het beperken van kredietrisico's).

G. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

 1. Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen.
 2. Wij slaan de door u verstrekte persoonlijke informatie op beveiligde servers op (beveiligd met een wachtwoord en een firewall).
 3. Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden verricht, worden beschermd door encryptietechnologieën.
 4. U erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is, en dat wij de veiligheid van uw gegevens die via het internet worden verzonden, niet kunnen garanderen.
 5. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

H. Wijzigingen

Van tijd tot tijd kunnen wij dit beleid bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. Wij kunnen u per e-mail of via de privéberichtendienst op onze website op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid.

I. Uw rechten

U kunt ons vragen u alle persoonlijke informatie te verstrekken die wij over u bezitten; de overdracht van dergelijke informatie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het overleggen van voldoende bewijs van uw identiteit.

Wij kunnen de door u gevraagde persoonlijke informatie bewaren voor zover de wet dat toestaat.

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

J. Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden en informatie over deze websites. Wij hebben geen controle over deze sites en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid of praktijken.

K. Bijwerken van informatie

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

L. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt dan teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen "persistent" of "session" cookies zijn: een persistent cookie wordt door de browser opgeslagen en blijft geldig tot de vervaldatum, tenzij de gebruiker het voor die datum verwijdert; een session cookie vervalt aan het eind van de gebruikerssessie, wanneer de browser wordt afgesloten. Cookies bevatten over het algemeen geen persoonlijk identificeerbare informatie over een gebruiker, maar de persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die in de cookies is opgeslagen en via de cookies is verkregen.

 1. De namen van de cookies die wij op onze website gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken, worden hieronder beschreven:
  1. Wij gebruiken Google Analytics en Adwords op onze website om: een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt/ gebruikers te volgen terwijl zij op de website navigeren/ het gebruik van een winkelwagentje op de website mogelijk te maken/ het gebruik van een website te verbeteren/ het gebruik van de website te analyseren/ de website te beheren/ fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te verbeteren/ de website voor elke gebruiker aan te passen/ gerichte advertenties te verzenden die voor bepaalde gebruikers interessant kunnen zijn (beschrijf uw andere doeleinden)
 2. Met de meeste browsers kunt u cookies weigeren of accepteren. Bijvoorbeeld:
  1. Met Internet Explorer (versie 10) kunt u cookies blokkeren door gebruik te maken van de alternatieve instellingen voor cookiebeheer die beschikbaar zijn door te klikken op "Extra", "Internet-opties", "Vertrouwelijkheid" en vervolgens "Geavanceerd";
  2. met Firefox (versie 24) kunt u alle cookies blokkeren door te klikken op "Extra", "Opties", "Privacy", vervolgens "Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis" te selecteren uit het vervolgkeuzemenu en het vinkje bij "Cookies van sites accepteren" te verwijderen; en
  3. Met Chrome (versie 29) kunt u alle cookies blokkeren door naar het menu "Personaliseren en beheren" te gaan, vervolgens te klikken op "Instellingen", "Geavanceerde instellingen weergeven" en "Inhoudsinstellingen", en vervolgens "Sites verhinderen gegevens in te stellen" te selecteren in het kopje "Cookies".

Het blokkeren van alle cookies zal een negatief effect hebben op het gebruik van veel websites. Als u cookies blokkeert, zult u niet alle functies van onze website kunnen gebruiken.

 1. U kunt cookies die al op uw computer zijn opgeslagen, verwijderen. Voorbeeld:
  1. met Internet Explorer (versie 10) moet u het cookie-bestand handmatig verwijderen (de instructies hiervoor vindt u hier http://support.microsoft.com/kb/278835);
  2. met Firefox (versie 24) kunt u cookies verwijderen door te klikken op "Extra", "Opties" en "Privacy", vervolgens "Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis" te selecteren en te klikken op "Cookies weergeven", en vervolgens op "Alle cookies verwijderen"; en
  3. Met Chrome (versie 29) kunt u alle cookies verwijderen door naar het menu "Personaliseren en beheren" te gaan en vervolgens te klikken op "Instellingen", "Geavanceerde instellingen weergeven" en "Browsegegevens verwijderen" en vervolgens op "Cookies en gegevens van modules van andere sites verwijderen" voordat u op "Browsegegevens verwijderen" klikt.
 2. Het verwijderen van cookies zal een negatieve invloed hebben op het gebruik van veel websites.